Aktualności

Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia” w dniu 20 grudnia 2019 roku uroczyście zakończyła V jubileuszową edycję Uniwersytetu Otwartego dla Dzieci i Młodzieży. Spotkanie odbyło się w Auli Collegium Minus KSW pl. Wolności 1.

Fundacja „Vladislawia” zrealizowała w ramach projektu „Różne światy – jedna tradycja” cykl międzypokoleniowych warsztatów, które nawiązując do tradycji świąteczno-noworocznej budowały i wzmacniały więzi społeczne między seniorami a młodymi ludźmi, tworzyły przestrzeń dla spotkania odmiennych spojrzeń na rzeczywistość w jej różnych aspektach: emocjonalnym, poznawczym, zdrowotnym, społecznym i kulturowym.

W dniu 17 grudnia 2019 roku uroczyście zakończony został projekt Fundacji na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia” pn. Program Badawczy „Młodzi dla Nauki – Nauka dla Środowiska”.

Fundacja Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia” wspólnie z Kołem Naukowym „Warsztaty Korczakowskie” przygotowały dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych warsztaty literacko-artystyczne „Świat bajek Janusza Korczaka”

Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia” zaprasza dzieci i młodzież na bezpłatne warsztaty w ramach V edycji Uniwersytetu Otwartego VLADISLAWIA dla Dzieci i Młodzieży. Projekt, współfinansowany przez Gminę Miasto Włocławek”, rozpoczął się 1.05.2019 roku i trwa do 31 grudnia 2019 roku.

W dniach 22-26 lipca 2019 roku przeprowadzone zostały zajęcia wakacyjne dla III grupy dzieci z Włocławka w ramach projektu „Kreatywne Wakacje 5”. Fundacja „Vladislawia” przygotowała różnorodny program zajęć aktywizujących wiele sfer życia najmłodszych. …

W dniach 15-19 lipca 2019 roku przeprowadzone zostały zajęcia wakacyjne dla II grupy dzieci z Włocławka w ramach projektu „Kreatywne Wakacje 5”. Fundacja „Vladislawia” przygotowała różnorodny program zajęć aktywizujących wiele sfer życia najmłodszych.

W dniach 8-12 lipca 2019 roku przeprowadzone zostały zajęcia wakacyjne dla I grupy dzieci z Włocławka w ramach projektu „Kreatywne Wakacje 5”. Fundacja „Vladislawia” przygotowała różnorodny program zajęć aktywizujących wiele sfer życia najmłodszych.

Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia”przygotowała dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z Powiatów Aleksandrowskiego, Rypińskiego i Włocławskiego Program Badawczy.

7 czerwca 2019 roku przeprowadziliśmy IV edycję Dyktanda Włocławskiego dla Dzieci pod patronatem Prezydenta Miasta Włocławek dr. Marka Wojtkowskiego. Do potyczek z polskim słowem zgłosiło się 13 szkół podstawowych z Włocławka. Odbyło się ono w trzech grupach wiekowych. Pierwsza grupa – uczniowie z klas I-III SP rozpoczęła pisanie dyktanda o godz. 9.00; druga grupa – uczniowie z klas IV-VI – o godz. 11.00, najstarsza grupa – klasy VII-VIII SP rozpoczęła o godz.13.00.