Aktualności

Fundacja „Vladislawia” w partnerstwie z Wydziałem Nauk Pedagogicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku realizuje w roku akademickim 2016/2017 zadanie powierzone przez Gminę Miasto Włocławek w formie Projektu profilaktycznego „Pamiętaj o zdrowiu- unikaj nałogu”.

Do tradycji należy organizowanie od wielu lat przez Kujawską Szkołę Wyższą we Włocławku (dawną WSHE) Dyktanda Włocławskiego adresowanego do osób dorosłych oraz młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z miasta i regionu. W 2016 roku podjęliśmy się również organizacji Dyktanda Włocławskiego dla Dzieci, które objął swoim patronatem Prezydent Miasta Włocławek dr Marek Wojtkowski. Zadanie to powierzone zostało Fundacji na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, w ramach II edycji Uniwersytetu

Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia” postanowieniem Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 29 czerwca 2016 roku została organizacją pożytku publicznego.

Fundacja na Rzecz Rozwoju KSW „Vladislawia” we Włocławku zaprasza dzieci i młodzież na bezpłatne warsztaty w ramach II edycji Uniwersytetu Otwartego pn. „Nauka i wiedza przełamują bariery”. Projekt, współfinansowany przez Gminę Miasto Włocławek”, rozpoczął się 1.05.2016 roku i trwa do 31 grudnia 2016 roku. W czerwcu 2016 roku zorganizowaliśmy Dyktando Włocławskie dla Dzieci, w którym udział wzięło 100 uczniów z włocławskich szkół podstawowych w dwóch grupach wiekowych: klasy I-III i klasy IV-VI. Obecnie trwają zapisy za następujące warsztaty:

Za nami pierwsze spotkania w ramach Kreatywnych Wakacji organizowanych przez Fundację na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia”.

Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia” otrzymała dofinansowanie z Gminy Miasto Włocławek na realizację festynu promującego zdrowy styl życia Seniorów, który odbędzie się w ramach I Kujawsko-Pomorskiego Forum Seniorów Włocławek 2016 w dniu 3 czerwca br.

ZAPYTANIE OFERTOWE na catering dla uczestników w ramach Festynu pn. Kształtowanie Zdrowego Stylu Życia w Wieku Senioralnym wg poniższej specyfikacji.

W dniu 18 lutego odbyło się Sportowe Spotkanie Seniorów, które było równocześnie podsumowaniem projektu „Wyjdź z domu, nie siedź na kanapie”.

W dniu 26.lutego odbyło się zakończenie oraz podsumowanie działań w projekcie Międzypokoleniowa Tożsamość Europejska finansowanym przez Fundację ANWIL dla Włocławka.

Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej ma zaszczyt zaprosić na spotkanie podsumowujące projekt „Wyjdź z domu, nie siedź na kanapie!” finansowany z grantu ANWIL dla Włocławka w ramach konkursu AKTYWNI 50+.