Aktualności

26 kwietnia w Sali Senatu naszej Uczelni zorganizowany był briefing poświęcony Programowi Badawczemu „Młodzi Włocławianie dla Nauki – Nauka dla Środowiska”. Realizowany jest on przez Fundację na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia” w partnerstwie z Kujawską Szkołą Wyższą we Włocławku.

W dniu 28 listopada 2016 roku Fundacja ANWIL dla Włocławka ogłosiła wyniki konkursu grantowego „Uczę się z Anwil”, którego celem jest popularyzacja nauki przedmiotów ścisłych wśród dzieci i młodzieży. W gronie beneficjentów konkursu grantowego znalazła się Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia”, która w partnerstwie z Kujawską Szkołą Wyższą przygotowała Program Badawczy „Młodzi włocławianie dla nauki – nauka dla środowiska”.

Fundacja „Vladislawia” w partnerstwie z Wydziałem Nauk Pedagogicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku realizuje w roku akademickim 2016/2017 zadanie powierzone przez Gminę Miasto Włocławek w formie Projektu profilaktycznego „Pamiętaj o zdrowiu- unikaj nałogu”.

Do tradycji należy organizowanie od wielu lat przez Kujawską Szkołę Wyższą we Włocławku (dawną WSHE) Dyktanda Włocławskiego adresowanego do osób dorosłych oraz młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z miasta i regionu. W 2016 roku podjęliśmy się również organizacji Dyktanda Włocławskiego dla Dzieci, które objął swoim patronatem Prezydent Miasta Włocławek dr Marek Wojtkowski. Zadanie to powierzone zostało Fundacji na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, w ramach II edycji Uniwersytetu

Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia” postanowieniem Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 29 czerwca 2016 roku została organizacją pożytku publicznego.

Fundacja na Rzecz Rozwoju KSW „Vladislawia” we Włocławku zaprasza dzieci i młodzież na bezpłatne warsztaty w ramach II edycji Uniwersytetu Otwartego pn. „Nauka i wiedza przełamują bariery”. Projekt, współfinansowany przez Gminę Miasto Włocławek”, rozpoczął się 1.05.2016 roku i trwa do 31 grudnia 2016 roku. W czerwcu 2016 roku zorganizowaliśmy Dyktando Włocławskie dla Dzieci, w którym udział wzięło 100 uczniów z włocławskich szkół podstawowych w dwóch grupach wiekowych: klasy I-III i klasy IV-VI. Obecnie trwają zapisy za następujące warsztaty:

Za nami pierwsze spotkania w ramach Kreatywnych Wakacji organizowanych przez Fundację na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia”.

Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia” otrzymała dofinansowanie z Gminy Miasto Włocławek na realizację festynu promującego zdrowy styl życia Seniorów, który odbędzie się w ramach I Kujawsko-Pomorskiego Forum Seniorów Włocławek 2016 w dniu 3 czerwca br.

ZAPYTANIE OFERTOWE na catering dla uczestników w ramach Festynu pn. Kształtowanie Zdrowego Stylu Życia w Wieku Senioralnym wg poniższej specyfikacji.

W dniu 18 lutego odbyło się Sportowe Spotkanie Seniorów, które było równocześnie podsumowaniem projektu „Wyjdź z domu, nie siedź na kanapie”.