Aktualności

Fundacja na Rzecz Rozwoju Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku „Vladislawia” realizuje w 2015 roku dwa projektu edukacyjne współfinansowane ze środków Gminy Miasto Włocławek. Pierwszy projekt pt. Razem dla Młodych realizowany jest w ramach współfinansowanego zadania pn. organizowanie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym, w tym m.in. zajęć sportowych i rekreacyjnych, kulturalnych, rozwijających

Fundacja na Rzecz Rozwoju WSHE we Włocławku „Vladislawia” została w maju 2014 roku oficjalnie przyjęta w charakterze członka wspierającego do Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”.

Przedstawiciele Zarządu Fundacji wzięli udział w bezpłatnym szkoleniu pt. „Ramy prawne i specyfika działania organizacji non-profit”,