Aktualności

Przedstawiciele Zarządu Fundacji wzięli udział w bezpłatnym szkoleniu pt. „Ramy prawne i specyfika działania organizacji non-profit”,