Aktualności

Fundacja na Rzecz Rozwoju KSW „Vladislawia” we Włocławku zaprasza dzieci i młodzież na bezpłatne warsztaty w ramach II edycji Uniwersytetu Otwartego pn. „Nauka i wiedza przełamują bariery”. Projekt, współfinansowany przez Gminę Miasto Włocławek”, rozpoczął się 1.05.2016 roku i trwa do 31 grudnia 2016 roku. W czerwcu 2016 roku zorganizowaliśmy Dyktando Włocławskie dla Dzieci, w którym udział wzięło 100 uczniów z włocławskich szkół podstawowych w dwóch grupach wiekowych: klasy I-III i klasy IV-VI. Obecnie trwają zapisy za następujące warsztaty:

Za nami pierwsze spotkania w ramach Kreatywnych Wakacji organizowanych przez Fundację na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia”.

Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia” otrzymała dofinansowanie z Gminy Miasto Włocławek na realizację festynu promującego zdrowy styl życia Seniorów, który odbędzie się w ramach I Kujawsko-Pomorskiego Forum Seniorów Włocławek 2016 w dniu 3 czerwca br.

ZAPYTANIE OFERTOWE na catering dla uczestników w ramach Festynu pn. Kształtowanie Zdrowego Stylu Życia w Wieku Senioralnym wg poniższej specyfikacji.

W dniu 18 lutego odbyło się Sportowe Spotkanie Seniorów, które było równocześnie podsumowaniem projektu „Wyjdź z domu, nie siedź na kanapie”.

W dniu 26.lutego odbyło się zakończenie oraz podsumowanie działań w projekcie Międzypokoleniowa Tożsamość Europejska finansowanym przez Fundację ANWIL dla Włocławka.

Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej ma zaszczyt zaprosić na spotkanie podsumowujące projekt „Wyjdź z domu, nie siedź na kanapie!” finansowany z grantu ANWIL dla Włocławka w ramach konkursu AKTYWNI 50+.

Fundacja „Vladislawia” realizuje projekt pn. „WYJDŹ Z DOMU, NIE SIEDŹ NA KANAPIE”, finansowany przez Fundację „ANWIL dla Włocławka” w ramach konkursu grantowego „Aktywni 50+”. Partnerem projektu jest Akademicki Związek Sportowy Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku.

Przypominamy, że Fundacja na Rzecz Rozwoju WSHE „Vladislawia” prowadzi bezpłatne zajęcia sportowe realizowane w ramach projektu „Wyjdź z domu, nie siedź na kanapie!”

Zapraszamy zainteresowane osoby (w wieku 50+) do udziału w projekcie finansowanym przez Fundację ANWIL dla Włocławka a realizowanym przez Fundację na Rzecz Rozwoju WSHE „Vladislawia”.