Aktualności

W dniu 26.lutego odbyło się zakończenie oraz podsumowanie działań w projekcie Międzypokoleniowa Tożsamość Europejska finansowanym przez Fundację ANWIL dla Włocławka.

Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej ma zaszczyt zaprosić na spotkanie podsumowujące projekt „Wyjdź z domu, nie siedź na kanapie!” finansowany z grantu ANWIL dla Włocławka w ramach konkursu AKTYWNI 50+.

Fundacja „Vladislawia” realizuje projekt pn. „WYJDŹ Z DOMU, NIE SIEDŹ NA KANAPIE”, finansowany przez Fundację „ANWIL dla Włocławka” w ramach konkursu grantowego „Aktywni 50+”. Partnerem projektu jest Akademicki Związek Sportowy Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku.

Przypominamy, że Fundacja na Rzecz Rozwoju WSHE „Vladislawia” prowadzi bezpłatne zajęcia sportowe realizowane w ramach projektu „Wyjdź z domu, nie siedź na kanapie!”

Zapraszamy zainteresowane osoby (w wieku 50+) do udziału w projekcie finansowanym przez Fundację ANWIL dla Włocławka a realizowanym przez Fundację na Rzecz Rozwoju WSHE „Vladislawia”.

W dniu 24 września 2015 roku odbyło się posiedzenie władz Fundacji na Rzecz Rozwoju WSHE we Włocławku „Vladislawia”. W spotkaniu udział wzięli: Rada Fundacji oraz Zarząd Fundacji. Posiedzenie prowadził Przewodniczący Rady Fundacji prof. nadzw. dr hab. Stanisław Kunikowski.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 września 2015 r. (wtorek) o godz. 15.30 odbędzie się spotkanie osób chętnych do uczestniczenia w zajęciach fitness z elementami tańca realizowanych w ramach projektu „Wyjdź z domu, nie siedź na kanapie”. Zajęcia odbędą się w sali gimnastycznej Collegium Maius Kujawskiej Szkoły Wyższej, ul. Okrzei 94.

Fundacja „Vladislawia” otrzymała dofinansowanie do dwóch projektów w konkursie grantowym Fundacji Anwil dla Włocławka pt. „Aktywni 50+”.

Fundacja „Vladislawia” włączyła się w prace na rzecz utworzenia stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania dla miasta Włocławka. Nasi przedstawiciele działają w grupie przygotowującej strategię LGD Włocławek.

Zakończyły się zajęcia prowadzone w ramach projektu Kreatywne Wakacje współfinansowanego przez Gminę Miasto Włocławek.