Aktualności

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 września 2015 r. (wtorek) o godz. 15.30 odbędzie się spotkanie osób chętnych do uczestniczenia w zajęciach fitness z elementami tańca realizowanych w ramach projektu „Wyjdź z domu, nie siedź na kanapie”. Zajęcia odbędą się w sali gimnastycznej Collegium Maius Kujawskiej Szkoły Wyższej, ul. Okrzei 94.

Fundacja „Vladislawia” otrzymała dofinansowanie do dwóch projektów w konkursie grantowym Fundacji Anwil dla Włocławka pt. „Aktywni 50+”.

Fundacja „Vladislawia” włączyła się w prace na rzecz utworzenia stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania dla miasta Włocławka. Nasi przedstawiciele działają w grupie przygotowującej strategię LGD Włocławek.

Zakończyły się zajęcia prowadzone w ramach projektu Kreatywne Wakacje współfinansowanego przez Gminę Miasto Włocławek.

Przypominamy, że w Fundacja na Rzecz Rozwoju WSHE „Vladislawia” prowadzi bezpłatne zajęcia sportowe realizowane w ramach projektu „Wyjdź z domu, nie siedź na kanapie!” finansowane z grantu Fundacji “ANWIL dla Włocławka” w ramach konkursu AKTYWNI 50+.

Fundacja na Rzecz Rozwoju Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku „Vladislawia” realizuje w 2015 roku dwa projektu edukacyjne współfinansowane ze środków Gminy Miasto Włocławek. Pierwszy projekt pt. Razem dla Młodych realizowany jest w ramach współfinansowanego zadania pn. organizowanie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym, w tym m.in. zajęć sportowych i rekreacyjnych, kulturalnych, rozwijających

Fundacja na Rzecz Rozwoju WSHE we Włocławku „Vladislawia” została w maju 2014 roku oficjalnie przyjęta w charakterze członka wspierającego do Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”.

Przedstawiciele Zarządu Fundacji wzięli udział w bezpłatnym szkoleniu pt. „Ramy prawne i specyfika działania organizacji non-profit”,