„Logistyka we współczesnym świecie” – mgr inż. Anna Dzioba