„Sposoby radzenia sobie i komunikacji w pandemii” – mgr Artur Kaczmarczyk