„Systemy informatyczne w logistyce” – mgr inż. Anna Dzioba