„Wpływ pandemii na relacje międzyludzkie” – mgr Artur Kaczmarczyk