Uczestnicy projektu

Uczestnikami projektu Klub Młodzieżowy „Strefa dobrego Słowa. Laboratorium Humanistyki” jest 10-osobowa grupa dzieci w wieku szkoły podstawowej (4 K, 6M).

Uczestnicy Klubu Młodzieżowego uczestniczą w warsztatach integracyjnych, rozwijających umiejętności społeczne (m.in. gry planszowe), wspólnie z grupą z otoczenia w warsztatach z humanistyki. Uczestniczą w spotkaniach w ramach coachingu rówieśniczego z osobami z otoczenia pod kierunkiem dorosłych wolontariuszy.