Kontakt

Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku

„Vladislawia”.

Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego

e-mail: fundacja@ksw.wloclawek.pl
Nr KRS: 0000478339
REGON: 341483632
NIP: 8883118720
KONTO BANKOWE: BOŚ O/Włocławek
47 1540 1069 2106 9150 1309 0003