Projekty

V UNIWERSYTET OTWARTY VLADISLAWIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – NAUKA I WIEDZA PRZEŁAMUJĄ BARIERY

Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia” przygotowała cykl warsztatów i zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w ramach jubileuszowej V edycji Uniwersytetu Otwartego VLADISLAWIA dla Dzieci i Młodzieży pod hasłem „Nauka i Wiedza przełamują bariery”.

„Zdrowy styl życia w wieku senioralnym” – festyn w ramach II Kujawsko-Pomorskiego Forum Seniorów

Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia” zorganizowała w dniu 30 maja 2019 roku Festyn pod hasłem „Zdrowy styl życia w wieku senioralnym”, którego celem była promocja zdrowego stylu życia oraz aktywizacja intelektualna, psychiczna i fizyczna seniorów. Założeniem przedsięwzięcia był wzmacnianie pozytywnych postaw wobec dbania o swoje zdrowie przez całe życie, szczególnie wśród osób starszych. Tym samym ważne było przełamanie stereotypu, że senior to osoba niedołężna, zamknięta na szanse i możliwości aktywnego i zdrowego stylu życia.

Program badawczy „Młodzi dla nauki – nauka dla środowiska”

Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia” realizuje z myślą o wszystkich uczniach ze szkół średnich Program Badawczy „Młodzi dla Nauki – Nauka dla Środowiska”, którego celem z jednej strony jest popularyzacja nauk ścisłych jak matematyka i chemia poprzez nowatorskie, innowacyjne formy ich prezentacji, z drugiej zaś – uświadomienie młodym ludziom, że nauka ma wymiar praktyczny i powinna służyć dobru wspólnemu jakim np. jest ochrona środowiska.

Kreatywne Wakacje 5 – Edycja 2019

Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Gminę Miasto Włocławek w ramach zadania pn. Prowadzenie działań profilaktycznych poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich.Dla dzieci w wieku szkoły podstawowej przygotowaliśmy 6 propozycji zajęć wakacyjnych. Rekrutacja miała charakter otwarty i trwała do 4 lipca 2019 roku lub do wyczerpania limitu wolnych miejsc. Zajęcia przeprowadzone były w dniach 8-26 lipca 2019 roku.

Klub Młodzieżowy „Strefa dobrego Słowa. Laboratorium Humanistyki”

Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia” prowadzi projekt pn. „Strefa dobrego Słowa. Laboratorium Humanistyki”, który realizowany jest w ramach konkursu grantowego ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania Miasto Włocławek a finansowany ze środków Unii Europejskiej. Główną ideą przedsięwzięcia jest z jednej strony przywrócenie należnego miejsca naukom humanistycznym poprzez innowacyjne formy i zakres tematyczny ich prezentacji, z drugiej zaś rozwijanie wśród młodych ludzi wrażliwości, ciekawości świata, krytycznego myślenia, świadomego korzystania z mediów elektronicznych oraz umiejętności społecznych.

Spotkajmy się – Senior w dialogu międzypokoleniowym

Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia” realizuje projekt pn. „Spotkajmy się – Senior w dialogu międzypokoleniowym”, który współfinansowany jest przez Fundację ANWIL dla Włocławka w ramach IV konkursu grantowego „Działajmy razem i uczmy się od siebie”

IV Uniwersytet Otwarty VLADISLAWIA dla Dzieci i Młodzieży – Nauka i Wiedza przełamują bariery

IV edycja Uniwersytetu Otwartego VLADISLAWIA dla Dzieci i Młodzieży pn. „Nauka i wiedza przełamują bariery” współfinansowana jest ze środków Gminy Miasto Włocławek w ramach zadania publicznego pn. Organizowanie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym, w tym m.in. zajęć sportowych i rekreacyjnych, kulturalnych, rozwijających zainteresowania itp.

Kreatywne Wakacje 4 – edycja 2018

To Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Gminę Miasto Włocławek w ramach zadania pn. Prowadzenie działań profilaktycznych poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich. Dla dzieci w wieku szkoły podstawowej i gimnazjum przygotowaliśmy 6 propozycji zajęć wakacyjnych.

Aktywny Senior – Zdrowy Senior

Aktywny Senior – Zdrowy Senior. Aktywność fizyczna warunkiem zdrowia i integracji społecznej to projekt adresowany do włocławskich Seniorów. Jest on finansowany przez Gminę Miasto Włocławek w ramach zadania publicznego pt. Prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych i wspomagających dla osób niepełnosprawnych oraz seniorów.

Kreatywne Wakacje 3 – edycja 2017

To Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Gminę Miasto Włocławek w ramach zadania pn. Prowadzenie działań profilaktycznych poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich. Dla dzieci w wieku szkoły podstawowej i gimnazjum przygotowaliśmy dziesięć propozycji zajęć wakacyjnych.