Projekty

Kawiarnia obywatelska „Śródmieście Cafe”

Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia” została w 2020 roku Operatorem kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe”. Działanie to wpisuje się w Gminny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018 – 2028. Oferta Kawiarni Obywatelskiej adresowana jest do dzieci, młodzieży, dorosłych, w tym do seniorów – mieszkańców Śródmieścia oraz do pozostałych mieszkańców Włocławka – w zakresie działań budujących integrację społeczną z innymi dzielnicami.

VI Uniwersytet Otwarty dla Dzieci i Młodzieży – Nauka i wiedza przełamują bariery

VI edycja Uniwersytetu Otwartego VLADISLAWIA dla Dzieci i Młodzieży pn. „Nauka i wiedza przełamują bariery” współfinansowana jest ze środków Gminy Miasto Włocławek w ramach zadania publicznego pn. Organizowanie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym, w tym m.in. zajęć sportowych i rekreacyjnych, kulturalnych, rozwijających zainteresowania itp. Wszystkie zajęcia realizowane były w reżimie sanitarnym, zgodnie w wytycznymi GIS i MEN.

Wakacje ze Strikersami na Zakręcie

Grupa nieformalna STRIKAS, Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia” oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włocławku zrealizowali projekt pt. „Wakacje ze Strikersami na Zakręcie” w ramach konkursu grantowego „Wakacje z Fundacją”, finansowanego przez Fundację ANWIL DLA WŁOCŁAWKA. Wszystkie zajęcia realizowane były w reżimie sanitarnym, zgodnie w wytycznymi GIS i MEN w zakresie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Zdrowy i sprawny Senior

Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia” przygotowała projekt pn. „Zdrowy i sprawny Senior”, którego celem jest wzrost aktywności zdrowotnej i społecznej 32 seniorów poprzez udział w warsztatach z muzykoterapii i warsztatach manualnych.

Kreatywne Wakacje 6. – edycja 2020

Fundacja na Rzecz Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia” przygotowała dla najmłodszych Włocławian propozycję ciekawego i twórczego spędzenia czasu letniego w ramach projektu KREATYWNE WAKACJE 6. Wszystkie zajęcia realizowane były w reżimie sanitarnym, zgodnie w wytycznymi GIS i MEN w zakresie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Różne światy – jedna tradycja

Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia” przeprowadziła cykl międzypokoleniowych warsztatów, które nawiązując do tradycji świąteczno-noworocznej budowały i wzmacniały więzi społeczne między seniorami a młodymi ludźmi, tworzyły przestrzeń dla spotkania odmiennych spojrzeń na rzeczywistość w jej różnych aspektach: emocjonalnym, poznawczym, zdrowotnym, społecznym i kulturowym.

Świat bajek Janusza Korczaka – Warsztaty literacko-artystyczne dla dzieci z okazji ogólnopolskiej konferencji korczakowskiej we Włocławku

Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia” przeprowadziła dla włocławskich dzieci warsztaty literacko-artystyczne pt. „Świat bajek Janusza Korczaka” połączone z konkursem plastycznym z nagrodami.

V Uniwersytet Otwarty dla Dzieci i Młodzieży – Nauka i wiedza przełamują bariery

Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia” przygotowała cykl warsztatów i zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w ramach jubileuszowej V edycji Uniwersytetu Otwartego VLADISLAWIA dla Dzieci i Młodzieży pod hasłem „Nauka i Wiedza przełamują bariery”.

„Zdrowy styl życia w wieku senioralnym” – festyn w ramach II Kujawsko-Pomorskiego Forum Seniorów

Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia” zorganizowała w dniu 30 maja 2019 roku Festyn pod hasłem „Zdrowy styl życia w wieku senioralnym”, którego celem była promocja zdrowego stylu życia oraz aktywizacja intelektualna, psychiczna i fizyczna seniorów. Założeniem przedsięwzięcia był wzmacnianie pozytywnych postaw wobec dbania o swoje zdrowie przez całe życie, szczególnie wśród osób starszych. Tym samym ważne było przełamanie stereotypu, że senior to osoba niedołężna, zamknięta na szanse i możliwości aktywnego i zdrowego stylu życia.

Program badawczy „Młodzi dla nauki – nauka dla środowiska”

Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia” realizuje z myślą o wszystkich uczniach ze szkół średnich Program Badawczy „Młodzi dla Nauki – Nauka dla Środowiska”, którego celem z jednej strony jest popularyzacja nauk ścisłych jak matematyka i chemia poprzez nowatorskie, innowacyjne formy ich prezentacji, z drugiej zaś – uświadomienie młodym ludziom, że nauka ma wymiar praktyczny i powinna służyć dobru wspólnemu jakim np. jest ochrona środowiska.