Aktywny Senior – Zdrowy Senior

INFORMACJA PODSTAWOWA

Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia” w 2018 roku realizuje projekt adresowany do włocławskich Seniorów pn. Aktywny Senior – Zdrowy Senior. Aktywność fizyczna warunkiem zdrowia i integracji społecznej, który finansowany jest przez Gminę Miasto Włocławek w ramach zadania publicznego pt. Prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych i wspomagających dla osób niepełnosprawnych oraz seniorów. 

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

Celem Projektu jest aktywizacja społeczna i zdrowotna osób starszych oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu tej grupy wiekowej.

 

ZAKŁADANE REZULTATY PROJEKTU

 

CZAS TRWANIA PROJEKTU

15 lutego 2018 roku – 15 grudnia 2018 roku

 

ADRESACI

Seniorzy oraz osoby niepełnosprawne.

ZAJĘCIA PROWADZONE W RAMACH PROJEKTU

W ramach przedsięwzięcia realizowane będą zajęcia na basenie (w tym jacuzzi i sauna) oraz zajęcia sportowo-rekreacyjne.

KOORDYNATOR PROJEKTU

MATERIAŁY DO POBRANIA