Projekty

Wyjdź z domu, nie siedź na kanapie!

Projekt WYJDŹ Z DOMU, NIE SIEDŹ NA KANAPIE to cykl zajęć sportowych dla osób po 50 r. ż. Udział w nich dał uczestnikom możliwość wypracowania efektywnych sposobów spędzanie wolnego czasu, zainteresowania formą ćwiczeń prowadzonych w rytmach muzyki nadającej tempo ruchom i angażującym wszystkie partie mięśniowe. Pozwolił na ukazanie walorów zdrowotnych formy mającej ogromny wpływ na podnoszenie sprawności fizycznej, kształtowanie ładnej sylwetki, wzmacnianie ogólnego samopoczucie człowieka, a także przynoszącej odprężenie i radość oraz rozwijającej zdolności koordynacyjne, a w szczególności rytmikę, orientację w przestrzeni i równowagę. W lutym 2016 r. odbyło się Sportowe Spotkanie Seniorów, które byłlo równocześnie spotkaniem podsumowującym projekt. Podczas jego trwania został poprowadzony cykl zabaw i konkursów dla  uczestników (konkursy wytrzymałościowe, sprawnościowe itp. dostosowane do możliwości uczestników).

Razem dla Młodych

INFORMACJA PODSTAWOWA Fundacja na Rzecz Rozwoju WSHE we Włocławku „Vladislawia” realizuje projekt pn. RAZEM DLA MŁODYCH w ramach zadania publicznego pt. Organizowanie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym, w tym m.in. zajęć sporto …

Kreatywne Wakacje – edycja 2015

KREATYWNE WAKACJE to cykl warsztatów i zajęć o tematyce związanej z kształtowaniem umiejętności komunikacyjnych, poznawczych oraz tzw. sztuk walki pozwalających dzieci i młodzieży na aktywne spędzenie czasu wolnego podczas wakacji. Zajęcia mają charakter interdyscyplinarny, rozwijający wiele umiejętności młodego człowieka. Przeciwdziałają nudzie i destrukcyjnemu spędzaniu czasu wolnego tylko przed ekranem komputera lub/i telewizora. W każdym warsztacie udział bierze grupa składająca się z 15 osób. Zajęcia organizowane będą w miesiącach wakacyjnych a podsumowaniem efektów będzie Piknik Rodzinny. Podczas Pikniku zaplanowano konkursy z nagrodami dla dzieci i młodzieży. KREATYWNE WAKACJE adresowane są do dzieci w wieku szkoły podstawowej i do młodzieży w wieku gimnazjalnym.