Projekty

Kreatywne Wakacje 5 – Edycja 2019

Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Gminę Miasto Włocławek w ramach zadania pn. Prowadzenie działań profilaktycznych poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich.Dla dzieci w wieku szkoły podstawowej przygotowaliśmy 6 propozycji zajęć wakacyjnych. Rekrutacja miała charakter otwarty i trwała do 4 lipca 2019 roku lub do wyczerpania limitu wolnych miejsc. Zajęcia przeprowadzone były w dniach 8-26 lipca 2019 roku.

Klub Młodzieżowy „Strefa dobrego Słowa. Laboratorium Humanistyki”

Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia” prowadzi projekt pn. „Strefa dobrego Słowa. Laboratorium Humanistyki”, który realizowany jest w ramach konkursu grantowego ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania Miasto Włocławek a finansowany ze środków Unii Europejskiej. Główną ideą przedsięwzięcia jest z jednej strony przywrócenie należnego miejsca naukom humanistycznym poprzez innowacyjne formy i zakres tematyczny ich prezentacji, z drugiej zaś rozwijanie wśród młodych ludzi wrażliwości, ciekawości świata, krytycznego myślenia, świadomego korzystania z mediów elektronicznych oraz umiejętności społecznych.

Spotkajmy się – Senior w dialogu międzypokoleniowym

Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia” realizuje projekt pn. „Spotkajmy się – Senior w dialogu międzypokoleniowym”, który współfinansowany jest przez Fundację ANWIL dla Włocławka w ramach IV konkursu grantowego „Działajmy razem i uczmy się od siebie”

IV Uniwersytet Otwarty VLADISLAWIA dla Dzieci i Młodzieży – Nauka i Wiedza przełamują bariery

IV edycja Uniwersytetu Otwartego VLADISLAWIA dla Dzieci i Młodzieży pn. „Nauka i wiedza przełamują bariery” współfinansowana jest ze środków Gminy Miasto Włocławek w ramach zadania publicznego pn. Organizowanie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym, w tym m.in. zajęć sportowych i rekreacyjnych, kulturalnych, rozwijających zainteresowania itp.

Kreatywne Wakacje 4 – edycja 2018

To Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Gminę Miasto Włocławek w ramach zadania pn. Prowadzenie działań profilaktycznych poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich. Dla dzieci w wieku szkoły podstawowej i gimnazjum przygotowaliśmy 6 propozycji zajęć wakacyjnych.

Aktywny Senior – Zdrowy Senior

Aktywny Senior – Zdrowy Senior. Aktywność fizyczna warunkiem zdrowia i integracji społecznej to projekt adresowany do włocławskich Seniorów. Jest on finansowany przez Gminę Miasto Włocławek w ramach zadania publicznego pt. Prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych i wspomagających dla osób niepełnosprawnych oraz seniorów.

Kreatywne Wakacje 3 – edycja 2017

To Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Gminę Miasto Włocławek w ramach zadania pn. Prowadzenie działań profilaktycznych poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich. Dla dzieci w wieku szkoły podstawowej i gimnazjum przygotowaliśmy dziesięć propozycji zajęć wakacyjnych.

Uniwersytet Otwarty VLADISLAWIA dla Dzieci i Młodzieży – edycja 3 – Nauka i wiedza przełamują bariery

INFORMACJA PODSTAWOWA III edycja Uniwersytetu Otwartego VLADISLAWIA współfinansowana jest ze środków Gminy Miasto Włocławek w ramach zadania publicznego pn. Organizowanie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym, w tym m.in. zajęć sp …

Program Badawczy “Młodzi Włocławianie dla Nauki – Nauka dla Środowiska”

Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia” w partnerstwie z Kujawską Szkołą Wyższą we Włocławku realizuje projekt pn. Program Badawczy MŁODZI WŁOCŁAWIANIE DLA NAUKI – NAUKA DLA WŁOCŁAWKA. Program realizowany jest w ramach konkursu grantowego Fundacji ANWIL dla Włocławka pn. Uczę się z Anwil.

Pamiętaj o zdrowiu, unikaj nałogu

Projekt wpisał się w realizację zadań z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży. Zasadniczo wyznaczono dwa najważniejsze cele: zwiększenie wiedzy odbiorców z zakresu substancji psychoaktywnych, ich rodzajów, mechanizmów oddziaływania i wielowymiarowych konsekwencji, jak również wyposażenie młodych ludzi w z niezbędne umiejętności psychospołeczne, których zakres jest dostosowany do wieku i potrzeb danej grupy.